13.2.
Consideration of member’s proposal to stop adoptions from dictatorships or unsafe countries, A 1806/welfare, reservation

307
Kolbeinn Óttarsson Proppé
Presentation

Forseti. Ég ætla ekki að fara neitt sérstaklega mörgum orðum um innihald tillögunnar. Lorena, fulltrúi okkar í norræna græna vinstrinu, kemur hér á eftir og rekur það betur.

309
Lorena Delgado Varas
Presentation

Vi har reserverat oss i utskottets betänkande. Utskottet menar att det inte utgör någon nordisk nytta att arbeta med frågan i Nordiska rådet.

310
Linda Modig
Reply

Herr president! Jag vill tacka Lorena Delgado Varas för det angelägna inlägget.

312
Linda Modig
Reply

Herr president! Då kommer vi in på nästa aspekt på detta svåra problem, nämligen den fråga som egentligen borde vara en huvudfråga.

313
Lorena Delgado Varas
Response to reply

Det kommer inte att splittra familjer när vi försöker få till en hållbar adoptionsprocess för Norden. Det kommer inte att ske, för de adoptioner som har skett har redan skett.

315
Lorena Delgado Varas
Reply

Jag undrar var någonstans du läser att vi ska stoppa alla adoptioner. Vi vill ju säkerställa adoptionerna ur ett rättssäkerhetsperspektiv.

317
Lorena Delgado Varas
Reply

Jag tycker att det blir väldigt komplicerat när man säger att det går att få till ordentliga adoptioner från ett diktaturland. Det går inte.

318
Paula Bieler
Response to reply

Herr president! Jag har inte heller sagt att det är en gammal fråga. Däremot menar jag fortsatt att det kanske inte nödvändigtvis är ett totalstopp, med ett brett penseldrag, som är det viktiga.