310. Linda Ylivainio (Replik)

Information

Type
Replik
Talenummer
310
Person
Talerrolle
Mittengruppen
Dato

Herr president! Jag vill tacka Lorena Delgado Varas för det angelägna inlägget. Samtidigt vill jag försvara den linje som Bente Mathisen och Mittengruppens talare Arman Teimouri har gett uttryck för och som även Paula Bieler har understött.

Detta är en mycket, mycket svår fråga. Här handlar det om svåra etiska betänkligheter. Å ena sidan gäller det självklart barnets Europakonventionsfästa rätt till sitt genetiska ursprung. Det är klart att vi inte vill ha människohandel. Å andra sidan handlar det om alla de barn som har kommit till våra länder och som har sociala föräldrar. Att gå så drastiskt fram som NGV föreslår öppnar bråddjup av svåra etiska överväganden. Vi förstår er, och vi bejakar er. Men vi är inte beredda att gå så här långt fram. Jag tycker att vi alla har ett ansvar för att vara ödmjuka inför att detta är en komplex fråga.