318. Paula Bieler (Svar på replik)

Information

Type
Svar på replik
Talenummer
318
Person
Talerrolle
Nordisk Friheds talsperson
Dato

Herr president! Jag har inte heller sagt att det är en gammal fråga. Däremot menar jag fortsatt att det kanske inte nödvändigtvis är ett totalstopp, med ett brett penseldrag, som är det viktiga. Det viktiga är i stället att säkerställa att man är medveten om problemen och att man jobbar för att försöka lösa dem. Får man till bra strukturer kanske det kommer att leda till att adoptionerna stoppas helt och hållet, om det nu inte går att få till på något sätt alls. Men eftersom det finns föräldralösa barn som ingen annan vill ta hand om och som skulle kunna få ett tryggt liv här tycker jag inte att fokus ska ligga på att stoppa adoptioner som helhet. I stället ska vi säkerställa att de går rätt till i den mån de sker.

Jag är väl medveten om att det finns stora problem; jag har själv haft diskussioner med såväl partikollegor och sympatisörer som människor som inte har någon som helst koppling till mitt parti om den här problematiken. Jag vill dock att vi fokuserar på problemets kärna och inte på symtomen.