13.2.
Nefndarálit um að stöðva ættleiðingar frá einræðisríkjum og ótryggum löndum, A 1806/välfärd, fyrirvari

307
Kolbeinn Óttarsson Proppé
Erindi

Forseti. Ég ætla ekki að fara neitt sérstaklega mörgum orðum um innihald tillögunnar. Lorena, fulltrúi okkar í norræna græna vinstrinu, kemur hér á eftir og rekur það betur.

308
Arman Teimouri
Erindi

Herr president! Jag vill förenas med Nordisk Grön Vänster om vikten av att alltid se till barnens bästa.

309
Lorena Delgado Varas
Erindi

Vi har reserverat oss i utskottets betänkande. Utskottet menar att det inte utgör någon nordisk nytta att arbeta med frågan i Nordiska rådet.

312
Linda Modig
Andsvar

Herr president! Då kommer vi in på nästa aspekt på detta svåra problem, nämligen den fråga som egentligen borde vara en huvudfråga.

313
Lorena Delgado Varas
Svar við athugasemd

Det kommer inte att splittra familjer när vi försöker få till en hållbar adoptionsprocess för Norden. Det kommer inte att ske, för de adoptioner som har skett har redan skett.

314
Paula Bieler
Erindi

Herr president! Mycket har redan sagts om att detta är komplexa frågor och att det är komplicerat.

315
Lorena Delgado Varas
Andsvar

Jag undrar var någonstans du läser att vi ska stoppa alla adoptioner. Vi vill ju säkerställa adoptionerna ur ett rättssäkerhetsperspektiv.

317
Lorena Delgado Varas
Andsvar

Jag tycker att det blir väldigt komplicerat när man säger att det går att få till ordentliga adoptioner från ett diktaturland. Det går inte.

318
Paula Bieler
Svar við athugasemd

Herr president! Jag har inte heller sagt att det är en gammal fråga. Däremot menar jag fortsatt att det kanske inte nödvändigtvis är ett totalstopp, med ett brett penseldrag, som är det viktiga.