313. Lorena Delgado Varas (Svar på replik)

Information

Type
Svar på replik
Talenummer
313
Talerrolle
Nordisk Grön vänster
Dato

Det kommer inte att splittra familjer när vi försöker få till en hållbar adoptionsprocess för Norden. Det kommer inte att ske, för de adoptioner som har skett har redan skett. Där måste tyvärr de föräldrar som bor här i Sverige, Danmark och Norge som har ett adopterat barn som blev olagligt adopterat hantera denna situation. Det är väldigt svårt, och det måste vi vara tydliga med. Men vi vill inte att det här ska hända i framtiden. Som det ser ut i dag samarbetar de nordiska adoptionsorganisationerna ute i världen, för de har inte tillräckligt med personal. Det är svensk personal som hjälper till med adoptioner till Danmark, Norge och så vidare. Därför behöver vi ha en gemensam syn i adoptionsfrågan.