315. Lorena Delgado Varas (Replik)

Information

Speech type
Replik
Speech number
315
Speaker role
Nordisk Grön vänster
Date

Jag undrar var någonstans du läser att vi ska stoppa alla adoptioner. Vi vill ju säkerställa adoptionerna ur ett rättssäkerhetsperspektiv.

Diktaturer är tyvärr inte ett bra val om man vill adoptera barn, för barn blir tagna från politiska motståndare, från urfolk och så vidare. Man har ingen rättssäkerhet i en diktatur.

Om man är så angelägen att diskutera till exempel hedersfrågan ur ett nordiskt perspektiv, varför kan man då inte diskutera adoptionsfrågan ur ett nordiskt perspektiv när adoptionsorganisationerna själva samarbetar med varandra för att få till utlandsadoptioner till Norden?