16.1.
Consideration of member’s proposal for climate-smart construction in the Nordic Region, A 1781/growth

368
Åsa Karlsson
Presentation

Fru president, delegater och nordiska vänner! Vi socialdemokrater i Nordiska rådet håller med om att det är viktigt att skapa incitament för att belöna resurseffektiva byggnader och byggnationer.