16.1.
Betänkande över medlemsförslag om klimatsmart byggande i Norden, A 1781/hållbart

368
Åsa Karlsson
Inlägg

Fru president, delegater och nordiska vänner! Vi socialdemokrater i Nordiska rådet håller med om att det är viktigt att skapa incitament för att belöna resurseffektiva byggnader och byggnationer.