16.1.
Mietintö, joka koskee jäsenehdotusta ilmastoälykkäästä rakentamisesta Pohjoismaissa, A 1781/hållbart

368
Åsa Karlsson
Puheenvuoro

Fru president, delegater och nordiska vänner! Vi socialdemokrater i Nordiska rådet håller med om att det är viktigt att skapa incitament för att belöna resurseffektiva byggnader och byggnationer.