16.1.
Nefndarálit um þingmannatillögu um loftslagsvænan byggingariðnað á Norðurlöndum, A 1781/hållbart

368
Åsa Karlsson
Erindi

Fru president, delegater och nordiska vänner! Vi socialdemokrater i Nordiska rådet håller med om att det är viktigt att skapa incitament för att belöna resurseffektiva byggnader och byggnationer.