42. Erna Solberg (Replik)

Information

Speech type
Reply
Speech number
42
Person
Speaker role
Norges statsminister
Date

På det spørsmålet tror jeg det aller viktigste er at de som stiller areal til rådighet for storsamfunnets behov for kraft, faktisk får en kompensasjon for det. Dette er en grunnstamme i det norske vannkraftsystemet, der man tilbakefører penger til lokalsamfunnet og til kommunene. Noen vil si at det er mye, for vannkraftkommunene er noen av de rikeste kommunene. Men jeg tror det er et grunnleggende system og kanskje grunnleggende nødvendig. Vi gjør det også i deler av havbruket i Norge nå når det er nye eller økte konsesjoner som utlyses. Man tilbakefører kapital til de lokale kommunene - ikke bare til de private eierne av områdene, men slik at det kommer noe tilbake til kommunene - slik at man sikrer at det også kan gi grunnlag for økonomisk bærekraft for de kommunene som avgir arealer.