68. Johan Andersson (Indlæg)

Information

Speech type
Presentation
Speech number
68
Speaker role
Den Socialdemokratiske Gruppes talsperson
Date

Fru talman! Delegater, nordiska vänner! Förslaget handlar om CO2-reduktioner när det gäller nybyggnation.

Vårt förslag innebär följande: Klimatförändringarna måste begränsas så snart som möjligt. Tyvärr finns det inte bara en lösning som kan användas för att uppnå målet att mildra effekterna av klimatförändringarna. Alla sektorer måste minska sina utsläpp. I de nordiska länderna har vi till exempel mycket trä. Detta kan användas för konstruktion, vilket ger byggnaden en massfunktion av CO2-lagring. På detta sätt blir nya byggnader en klimatlindring i stället för en klimatbörda.

Genom att införa ett gemensamt bindande mål och gemensamma metoder för beräkning av koldioxidutsläpp per kvadratmeter tillåter vi byggbranschen att tillämpa de bästa metoderna för sina nya konstruktioner. Dessutom vill vi att kraven på koldioxidutsläpp skärps år från år under ett litet antal år så att byggindustrin snabbt kan byta sin produktion. På detta sätt sätter vi de politiska målen och ramarna för utvecklingen i Nordiska rådet, men vi undviker politisk detaljstyrning. Vi lämnar det naturligtvis till marknaderna att hitta de bästa lösningarna.

Våra länder är relativt små marknader, men tillsammans i de nordiska länderna, där vi har en lång tradition av att bygga i trä, kan vi skapa nya, banbrytande byggmetoder och material som kan bli mycket stora exportindustrier för våra länder. Detta kommer att gynna vårt klimat, våra företag och våra medborgare.