86. Freddy André Øvstegård (Indlæg)

Information

Speech type
Presentation
Speech number
86
Speaker role
Nordisk grön vänsters talsperson
Date

Takk for det, ordfører.

Dette er et interessant forslag om et veldig viktig tema. Den frie og redaktørstyrte pressen er en grunnstein for demokratiene våre her i Norden, men det at vi ligger på topp på pressefrihetsindeksene nå, kan vi ikke ta for gitt fordi stadig mer av de nyhetene vi leser og den informasjonen vi mottar, kommer fra helt andre kanaler enn de redaktørstyrte mediene. Vi får i stedet informasjon og nyheter gjennom de store multinasjonale tech-selskapene, Facebook og Googles kanaler f.eks. Konsekvensen er for det første et massivt inntektstap for mediene, milliarder av kroner som forsvinner ut i annonselekkasjen, for det andre at en ganske så stor mediemakt blir samlet på få hender, de som styrer algoritmene, i stedet for hos redaksjonene, og for det tredje et dypt forverret ytringsklima, der hat og hets blir spredt, uten å imøtegås, gjennom disse kanalene. Derfor er støtten til den frie pressen, og særlig den undersøkende journalistikken, viktigere enn noen gang, og vår gruppe støtter også den intensjonen i forslaget. 

Likevel har jeg noen spørsmål som forslagsstillerne burde svare på. Senter for undersøkende journalistikk er et helt uavhengig senter tilknyttet Universitetet i Bergen. Har egentlig vi her i Nordisk råd, Ministerrådet eller for den saks skyld regjeringene i Norden noen slags formell kompetanse til å vedta noe om dette senteret, gjøre det om til et nordisk senter? Og ikke minst: Ønsker senteret dette? Jeg regner med at det har vært kontakt med senteret. Det hadde vært interessant å høre fra den sosialdemokratiske gruppen om hva de selv sier om dette forslaget.