119. Jorodd Asphjell (Replik)

Information

Speech type
Reply
Speech number
119
Speaker role
Den Socialdemokratiske Gruppe
Date

President.

Verdens mest integrerte region utfordrer oss på mange områder - vi har åpne grenser, fritt arbeidsmarked, og man kan reise mellom landene og både jobbe og studere. Da er det viktig med et godt kunnskapsgrunnlag for hvordan vi skal sikre god samfunnssikkerhet og beredskap i våre land og i vår integrerte region.

Jeg vil trekke fram fire punkter og utfordre ministrene på de områdene. Det handler om digital sikkerhet, det handler om samfunnssikkerhet og beredskap, straffesakskjede og forebygging av kriminalitet, innvandring og ikke minst regelverk og rettsvitenskapelig forskning på disse områdene.

Jeg vil trekke fram spesielt det punktet som går på samfunnssikkerhet og beredskap. Alle vet hvordan vi når vi kommer hit til Riksdagen nå, blir kontrollert hver eneste dag når vi går ut og inn av dette bygget, og det handler om vår sikkerhet. I dag gjøres det et stort forskningsarbeid ved NTNU i Trondheim knyttet til hvordan materialer og konstruksjoner oppfører seg under ekstreme forhold. Der vet vi i Norge fra 2011, da regjeringskvartalet ble bombet, hvilke utfordringer det gir når det gjelder konstruksjoner og sikkerhet framover. I Norge er dette veldig spesielt nå, i forbindelse med Lov om nasjonal sikkerhet, og det er viktig at vi i Norden - i dette området - og samarbeidsministrene løfter denne fanen høyt opp og ser på hvordan vi kan få til et enda bedre samarbeid og en strategi for hvordan vi kan regulere krav til sikring av viktige objekter og kritisk infrastruktur mot terrorisme og alvorlige ulykker. Derfor tror jeg at med det senteret som nå etableres i Trondheim, hvor det forskes, kan vi få til et nordisk samarbeid på disse områdene som gjør dette på en enda bedre måte, knyttet til både terrorisme og ikke minst klima og miljø - de utfordringene vi har framover.