144. Ronny Wilhelmsen (Indlæg)

Information

Speech type
Presentation
Speech number
144
Speaker role
Samiskt parlamentariskt råd
Date

I Barentsregionen og på Nordkalotten hadde vi tidligere noe som het pomorhandel. Det kjenner kanskje mange her til. Russiske handelsmenn kom langs kysten av Norge, og de handlet også med Sverige og Finland. Vi har derfor en ganske stor tradisjon og kultur for handel over grensene i Sápmi og på Nordkalotten.

Handel og samhandling var vanlig og er fortsatt vanlig. Vi har utviklet en felles kultur for det, men vi møter noen utfordringer som vi i Samisk parlamentarisk råd har diskutert. Det gjelder grenseoverskridende reinbeite og reinfôr. Når det er nød i reindriftsnæringen, må man kjøpe fôr. De norske reineierne kan kjøpe fôr i Finland og Sverige, men støter på et grensehinder som heter moms, refusjon og veterinærtjenester. Vi har også noe som heter duodji, det er samisk håndverk, hvor man støter på de samme utfordringene ved grensene når det gjelder moms og refusjon. Vi har også samiske kunstnere og kulturutøvere.

Vi i Samisk parlamentarisk råd jobber nå med grensehinder, men vi ser at det vil være fornuftig også å jobbe mot Nordisk råd. De tre sametingene jobber mot forskjellige regjeringer, men det vil være veldig fornuftig at Samisk parlamentarisk råd får en mulighet til å jobbe mot Nordisk råd, siden vi har de samme utfordringene, men kanskje en annen dimensjon – vi har en urfolksdimensjon.