147. Solveig Horne (Indlæg)

Information

Speech type
Presentation
Speech number
147
Person
Speaker role
Udvalget for Velfærd i Nordens talsperson
Date

På vegne av utvalget for velferd i Norden vil jeg takke minister Thomas Blomqvist for presentasjonen og redegjørelsen for hvordan barn og unges strategi blir berørt i  2018-2019. Nordisk råd har i lang tid hatt barn og unges vel i fokus. Spesielt utsatte barn og unges situasjon er løftet fram - de som er blitt utsatt for overgrep og menneskehandel, de med psykiske utfordringer, de som må droppe ut av skolen, og de som ikke har jobb.

Vi har i utvalget og i Nordisk råd i denne sesjonen hatt stor oppmerksomhet på "suicide prevention". Vi ser at selvmord øker i landene. Vi har også tatt det ytterligere opp og skal jobbe for det både med myndigheter og organisasjoner i hele Norden.

Det er gledelig å se at Nordisk ministerråd tar barn og unges liv på alvor gjennom at de mer strukturert arbeider for at de fleste sektorene og områdene også skal prioritere barn og unge som målgruppe.

Jeg er også veldig glad for at prosjekt for og med barn og unge har økt siden den siste redegjørelsen. Det å integrere barn og unges rettigheter handler imidlertid om mer enn det, det handler også om å sette seg inn i hvordan barn og unges hverdag er, hvordan de tenker, hvordan det påvirker ulike beslutninger, og ikke minst at barn og unge må høres. Det er de som er eksperter på sitt liv.

Fra siste redegjørelse ser vi at 44 innsatser for og med barn har rapportert. Vi ser nå at det er 79 som har innrapportert. Det er en gledelig økning. Jeg forventer at Nordisk ministerråd fremdeles kontinuerlig inkluderer barn og unge i sitt arbeid.

Jeg ser fram til å høre Ungdommens nordiske råds syn på redegjørelsen.