283. Kjell-Arne Ottosson (Indlæg)

Information

Speech type
Presentation
Speech number
283
Speaker role
Midtergruppens talsperson
Date

Herr president! Jag kan bara önska bifall till Marianne Synnes Emblesvågs inlägg om att få med fler ministrar. Det är önskvärt.

Med anledning av det samarbetsprogram för utbildning och forskning som utskottet för kunskap och kultur har mottagit och behandlat vill jag lyfta en fråga. Programmet godkändes i början av september, och det är övervägande bra – absolut. Under gårdagens utskottsmöte dryftade vi synpunkter om vikten av att vi som utskott ska lägga än mer tyngd på utbildningsområdet och ett livslångt lärande i vårt kommande arbete, med allt vad det innebär.

I programmet framgår att det nordiska utbildningssamarbetet omfattar hela spektrumet, från förskola och hela vägen till vuxenutbildning, folkbildning och högre utbildning. Ordet "folkbildning" nämns i ingressen, men sedan återkommer det inte i de konkreta insatsområdena för programmet. Därför vill jag gärna be ministrarna att redogöra för vilken roll folkbildningen spelar och ska spela framöver i målet om ett livslångt lärande, i och med att det tydligt står med i ingressen men sedan inte står med i de kommande konkreta insatsområdena.