The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish instead.

Statsministrarna vill ha effektiviserat myndighetssamarbete

28.10.15 | News
Nordiska statsministrar
Photographer
Magnus Fröderberg/norden.org
De nordiska statsministrarna mötte pressen idag efter ett möte i samband med Nordiska rådets session i Reykjavik.
Ministrarna lyfte fram effektiviserat erfarenhets- och kunskapsutbyte i relation till flyktingkrisen och betonade sin enighet, trots att ländernas förhållningssätt till den största utmaningen just nu, flyktingkrisen, skiljer sig från varandra.

-Vi vill sända en stark politisk signal till USA och Ryssland: det måste gå att hitta en politisk lösning på Syrienkonflikten, sade Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen.

Norges statsminister Erna Solberg poängterade att signalerna tyder på att det nordiska arbetet mot radikaliseringen verkar ha gett resultat, och rekryteringen till IS i Norden har minskat.

-Samtidigt måste vi vara medvetna om att det finns fler grunder till radikalisering i våra egna länder p.g.a. de motreaktioner som flyktingkrisen har fört med sig, säger Solberg.

Ministrar var eniga om vikten av samarbete i flyktingfrågan.

-Inget land kan lösa den här frågan ensam, sade Sveriges statsminister Stefan Löfven. Fundamentet för vårt arbete med detta är EU. Men även om vi inte inom Norden är eniga om lösningsmodellerna, finns det ett stort värde i samarbetet.

Finlands statsminister Juha Sipilä konstaterar att det är viktigt för Finland att kunna dra nytta av de andras erfarenheter t.ex. uttryckligen om integrationspolitiken.

På sitt möte diskuterade ministrarna också Arktis, samt klimatsamarbetet och i anslutning till det också nordiska samarbetet inför och under FNs klimatmöte COP21 i slutet av året.