The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish instead.

En ny svan är född

31.10.16 | News
En ny svan är född
Photographer
norden.org
Nordiska rådet, Nordiska ministerrådet och de nordiska institutionerna lanserar sin nya gemensamma visuella identitet den första november, i samband med Nordiska rådets session i Köpenhamn. Uppdateringen av samarbetets visuella uttryck görs som en del av moderniseringen av samarbetet också i övrigt.

Svanen kommer också i fortsättningen att vara symbol för det nordiska samarbetet. Den nya nordiska svanen har en modernare och digitalt mer funktionell utformning.

- Det nordiska samarbetet har förändrats mycket sedan det ursprungliga svanmärket togs i bruk, säger Nordiska ministerrådets generalsekreterare, Dagfinn Høybråten. Men svanen som symbol har inte förlorat sin relevans. Den representerar fortfarande tillit, integritet och frihet. 

Det nya svanmärket är skapat av danske Bo Linnemann. Svanen i sin ursprungliga form designades av finske grafikern Kyösti Varis och togs i bruk år 1985. 

Svanen som symbol har inte förlorat sin relevans. Den representerar fortfarande tillit, integritet och frihet. 

En av reformens målsättningar är att förtydliga vilka organisationer som är en del av det officiella nordiska samarbetet - i fortsättningen är det nya svanmärket gemensamt för dem alla. Samtidigt möjliggör den visuella lösningen att skillnaden mellan Nordiska rådet - de nordiska parlamentens samarbetsorgan, och Nordiska ministerrådet, de nordiska regeringarnas samarbetsorgan, förtydligas.

- Det är en viktig skillnad som vi verkligen gläder oss åt att nu blir tydligare också visuellt, säger Nordiska rådets direktör Britt Bohlin.

Det nordiska samabetet betonar hållbara lösningar i allt sitt arbete, och därför kommer också den visuella reformen att genomföras stegvis. Befintligt tryckt material skall inte ersättas med nytt, utan nya trycksaker tas i bruk då gamla lager har tömts. Digitalt genomfördes förändringen i sin helhet omedelbart, både på det nordiska samarbetets webbplats, norden.org, och på sociala medier.