The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish instead.

SuomiAreena 2021: Kan vi rädda Östersjön med regenerativt jordbruk?

14.07.21 | Event
Mand der ordner jorden
Photographer
Unsplash.com
Välkommen till vårt nordiska café där vi bjuder på frukost och diskussion om hur Finland kan minska jordbrukets påverkan på vattendragen. Idag är jordbruket Finlands mest betydande källa för näringsbelastning av Östersjön.

Information

Dates
14.07.2021
Time
08:45 AM - 09:15 AM
Location

SuomiAreena
Kappeli, Esplanadparken
Helsingfors
Finland

Type
Sidoarrangemang

LIVE

Regenerativt jordbruk förbättrar jordmånens struktur och hälsa och detta gagnar inte bara Östersjön och miljön överlag utan även jordbrukaren, livsmedelsproducenten och i slutändan även konsumenten.

Livsmedelsproduktionen och jordbruket står inför flera hållbarhetsutmaningar, såsom klimatförändringen, utarmning av den biologiska mångfalden, påverkade näringscykler och dålig ekonomisk lönsamhet. Regenerativt jordbruk innefattar metoder som binder mer kol i jorden och kan därmed bidra till att minska klimatförändringens framfart och hjälpa att klimatanpassa jordbruket. Ökad kolhalt förbättrar jordmånens struktur och åkrarnas produktivitet och gynnar därmed också jordbrukaren.

Metoderna som förbättrar markens struktur hjälper samtidigt också till att binda näringsämnen och vatten i jorden till grödorna som växer där. Minskad utlakning av näringsämnen från åkrarna innebär både bättre balans i vattendragen och ett minskat behov för mineralgödsel.Knehtilä gård är föregångare inom hållbart jordbruk, som självförsörjande av energi och återvinning av näringsämnen.

Livsmedelsproducenter kan påverka matproduktionens hållbarhet genom att samarbeta med olika aktörer i deras värdekedja. Flera livsmedelsproducenter är redan aktiva inom området för regenerativt jordbruk via Baltic Sea Action Groups Carbon Action program och Fazer hör till en av de företag i Finland som jobbar aktivt med att främja hållbart jordbruk. Konsumenter kan bidra till en hållbar matproduktion genom att understöda producenter som arbetar med att främja regenerativt jordbruk, både enskilda jordbrukare och större aktörer.
 

Hur går det till i praktiken?

Vad görs redan nu och hur kan vi vidareutveckla regenerativt jordbruk? Detta får vi höra mera om av våra paneldeltagare:

  • Markus Eerola, jordbrukare och ägare av Knehtilä gård
  • Laura Höijer, Content Director, Baltic Sea Action Group
  • Lara Saulo, Managing Director, Fazer Bakery
  • Lena Korkea-aho, Senior Environmental Analyst, NIB
  • Dennis Hamro-Drotz, Senior Investment Manager, Nefco och moderator för diskussionen

Det nordiska cafét är öppet kl. 8.30-10 och diskussionen börjar kl. 8.45. Diskussionen ordnas i samarbete med det nordiska miljöfinansieringsbolaget Nefco och Nordiska Investeringsbanken NIB. Välkommen!