17.1.
Council of ministers’ statement on the Nordic project on the future of the labour market 2017-2021, Document 22/2021

318
Fredrik Karlström
Main speech

Fru president! Jag vill tacka Nordiska rådet för att jag får presentera den här redogörelsen för arbetet i Nordiska ministerrådet gällande framtidens arbetsliv.

320
Fredrik Karlström
Response to reply

Fru president! En viktig fråga i den nordiska arbetsmarknadsmodellen är just arbetsmarknadens parter. Det är viktigt med starka fackföreningar och också med starka arbetsgivarorganisationer.

322
Mikko Kinnunen
Presentation

Hyvä rouva presidentti, ministeri ja pohjoismaiset kollegat! Jokainen on mielekkään työpaikan arvoinen. Työ tuo elämään merkityksellistä sisältöä ja hyvinvointia. Kaikki työ on arvokasta.

323
Presentation

Kære nordiske venner. Tak for en god tale, hr. minister.