321. Orla Hav (Inlägg)

Information

Speech type
Inlägg
Speech number
321
Person
Speaker role
Utskottet för tillväxt och utveckling
Date

Tak for det, fru præsident.

På vegne af Udvalget for Vækst og Udvikling takker vi Ministerrådet for en kontant og indholdsrig redegørelse. Projektet om fremtidens arbejdsliv har leveret vigtig information og gode analyser af arbejdsmarkedet i Norden. Vi ser løbende omfattende ændringer af arbejdsmarkedet, og sidste år har vi jo så oplevet en omvæltning på grund af covid-19. Vi står over for fortsatte hastige forandringer i erhvervslivet og på arbejdsmarkedet. Og risikofaktorerne er mange. Redegørelsen peger på, at vi skal være årvågne og handle i tide for at sikre et velfungerende arbejdsliv, der hviler på den nordiske model, som er kendt for en høj beskæftigelsesgrad, ligestilling, kollektive overenskomster og partssamarbejde. 

Vi kan dog risikere at stå over for det paradoks, at der på den ene side mangler jobs på grund af den teknologiske udvikling, samtidig med at der på den anden side er mangel på arbejdskraft på grund af den demografiske udvikling. For at modvirke dette peges der i redegørelsen på, at vi skal tilrettelægge forholdene, så man kan blive længe på arbejdsmarkedet, så der kan skabes rummelighed på arbejdsmarkedet, og så vi kan modvirke kønsforskelle. En stor del af virkemidlet til dette bliver livslang læring, som skal være en mulighed for arbejdsmarkedets deltagere. Indsatsen for at inkludere udsatte grupper og have kontinuerlig kompetenceopbygning er vigtig. Vi skal sikre lønvækst og ordnede forhold i arbejdslivet for alle, så ingen står udenfor. Det er en af de allervigtigste opgaver.

På udvalgets vegne noterer jeg med tilfredshed, at redegørelsen indeholder et afsnit om opfølgning, og at man gennem det nordiske samarbejde vil støtte en udvikling, hvor den nordiske model for arbejdsliv bevares og styrkes. Det er en opgave, hvor Nordisk Råd, de nordiske parlamenter, regeringerne og parterne på arbejdsmarkedet bør stå sammen, for at det kan lykkes. Vi hilser Ministerrådets redegørelse velkommen og tager gerne del i arbejdet fremover. Tak.