323. (Inlägg)

Information

Speech type
Inlägg
Speech number
323
External speaker
Rasmus Emborg
Speaker role
Ungdommens nordiska råd
Date

Kære nordiske venner. Tak for en god tale, hr. minister. Ungdomsarbejdsløshed er noget, fanden har skabt, og det er desværre i stigning - især for unge med de korteste uddannelser og de laveste indkomster. Den voksende ulighed rummer også et meget stort generationstab. En større del af velstanden koncentreres i de ældre generationer, mens det bliver stadig sværere for de yngre generationer at komme ind på jobmarkedet.

Samtidig ser vi, at mange bliver uddannet forkert og er nødt til omstille sig senere i livet eller helt skifte branche. Derudover er der mange, der bliver overflødiggjort på grund af den teknologiske udvikling. Der er virkelig meget at tage fat på, hvis ikke vi skal tabe store grupper på gulvet, ved at de ender med at blive langtidsledige og dybt frustrerede over det politiske system.

I Ungdommens Nordiske Råd vil vi meget gerne komme med to opfordringer. Vi vil gerne opfordre til, at I i det kommende arbejde ser på at lave en tværnordisk handlingsplan for at bekæmpe langtidsarbejdsløshed - her særlig med fokus på ungdomsarbejdsløshed og psykisk sårbarhed, som vi har set efter coronakrisen. En mulig model her ville være de norske jobkarruseller.

Derudover er vi nødt til at se på at opkvalificere unge faglærte og investere mere i faglært uddannelse. Hvis vi skal nå i mål med den grønne omstilling, hvis vi fortsat skal være den mest grønne region i verden, så har vi brug for flere faglærte, der kan arbejde på innovative virksomheder såsom Vestas. Vi mangler hænder, og det her er en af de måder, vi kan komme tættere på at være i mål.

Sidst, men ikke mindst, taber vi, som vi også har talt om tidligere, i dag alt for mange unge på gulvet i skolesystemet - måske fordi de ikke kan sidde stille og skolesystemet ikke er indrettet til dem, så se nu efter, at vi også går skolen igennem, så der er flere, der kan opleve den glæde, der er ved at arbejde med hænderne og være med til at skabe noget større, f.eks. til den grønne omstilling. Mange tak for ordet.