The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Danish instead.

Betænkning over revisionsberetning: Rigsrevisionens beretning til Nordisk Råd om revisionen af Nordisk Råds regnskab for 2020 (C 4/2021/kk)