Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Dansk.

Betænkning over revisionsberetning: Rigsrevisionens beretning til Nordisk Råd om revisionen af Nordisk Råds regnskab for 2020 (C 4/2021/kk)

28.10.21 | Aarende

Information

Ärendenummer
C 4/2021/kk
Utskott

Documentation

    There is no content for this status.
    Document