Sisältöä ei ole saatavilla valitsemallasi kielellä, joten se näytetään kielellä Danish.

Betænkning over revisionsberetning: Rigsrevisionens beretning til Nordisk Råd om revisionen af Nordisk Råds regnskab for 2020 (C 4/2021/kk)