125. Heli Järvinen (Replik)

Information

Speech type
Reply
Speech number
125
Speaker role
Mittengruppen
Date

Puheenjohtaja! Puheenvuoroni on enemmänkin kommentti kuin kysymys.

Olen myös huolissani siitä, miten me kohtelemme vammaisia omissa yhteiskunnissamme. Meillä on aivan valtavat haasteet siitä, että esimerkiksi työmarkkinoille vammaisilla olisi nykyistä paremmat mahdollisuudet päästä. Oikeastaan olemme liikkuneet vain huonompaan suuntaan, kun koko ajan työmarkkinoille tulee uusia määräyksiä ammattipätevyyksistä ja niin edelleen, mikä tarkoittaa sitä, että vammaisten henkilöiden työllistyminen on entistä vaikeampaa.

Haluan muistuttaa myös siitä, että tasa-arvo ei todellakaan ole sellainen asia, joka olisi saavutettu. Päinvastoin, monissa yhteiskunnissa ympäri maailmaa mutta myös Pohjoismaissa on ollut aikoja, jolloin tasa-arvossa on liikuttu myös taaksepäin. Sen takia arvostan kovasti sitä työtä, mitä tasa-arvoministerimme tekevät ja miten yritämme päästä asiassa eteenpäin.

 

Skandinavisk översättning

 

Ordförande! Mitt anförande är snarare en kommentar än en fråga.

Jag är också oroad över hur vi behandlar funktionshindrade i våra samhällen. Det är en enorm utmaning för oss att förbättra möjligheterna för personer med funktionshinder att komma in på arbetsmarknaden. Situationen har egentligen bara försämrats då det ständigt kommer in nya bestämmelser om yrkeskvalifikationer och så vidare på arbetsmarknaden, vilket innebär att det blir allt svårare för personer med funktionsnedsättning att få jobb.

Jag vill också påminna om att vi verkligen inte har uppnått jämställdhet. Tvärtom har det i många samhällen runt om i världen, men också i de nordiska länderna, funnits perioder av tillbakagång i jämställdheten. Därför uppskattar jag verkligen det arbete som våra jämställdhetsministrar gör och att vi försöker göra framsteg i frågan.