150. Hans Wallmark (Huvudinlägg)

Information

Speech type
Main speech
Speech number
150
Person
Speaker role
Præsidiet
Date

Fru president! Jag talar nu på vägnar av presidiet. Det gör jag mycket gärna, eftersom grundförslaget är ett medlemsförslag från den konservativa gruppen som i allt väsentligt har behandlats mycket välvilligt av presidiet. I det här fallet konvergerar mitt gruppintresse med min roll i presidiet.

Utgångspunkten när det gäller ökad nordisk säkerhet vid cyberattacker är våra samhällens sårbarheter. Vi har ambitionen att vara den mest integrerade regionen i världen. Våra regeringar har också ambitionen att komma längst fram när det gäller digitalisering. Om vi inte bygger ut vår egen säkerhet och inte tänker igenom de hotbilder som finns kommer stora sårbarheter. Därför är förslaget att man ska försöka omsätta så många som möjligt av förslagen kring hybrid- och cyberangrepp i Bjarnasons rapport. Det är dessutom helt i enlighet med den arbetsgruppsrapport som togs fram kring samfundssäkerhet, som presenterades vid sessionen i Helsingfors för några år sedan. Där lyckades Willy Rydman som ordförande med konststycket att förena Christian Juhl med Oddný Harðardóttir över till Aron Emilsson. Det visar på en skicklighet hos Willy Rydman men också på kraften i de förslag som lades fram i den gruppen. Det här är ett utflöde av detta, en fortsättning på det.

Fru president! Vi har också ett förslag om en gemensam solidaritetsförklaring mellan de nordiska parlamenten. Där landar presidiet i en uppmaning till Nordiska rådets delegationer att utfärda den typen av solidaritetsförklaringar. Sanningen är den att det inte bara är våra företag, våra institutioner och våra länder som attackeras av främmande makt - det är ju ganska lätt att peka ut vilka de huvudsakligen är, naturligtvis Ryssland och Kina - utan det gör även våra demokratiska institutioner. Stortinget i Oslo har attackerats. Det har dessutom utpekats vilket land som gjorde det, det vill säga att man kallar det attribuerat, och det var Ryssland. Också Finlands riksdag har utsatts för den typen av angrepp. Då menar vi att en attack på en demokratisk institution i ett nordiskt land med den intimitet vi har också är en attack på de andra demokratiska institutionerna i vårt Norden. Genom att säga att om ett parlament attackeras har man attackerat alla de nordiska parlamenten är det en viktig signal och en viktig symbol som visar på den nordiska enigheten. Det är presidiets förslag till beslut, och det är också presidiets uppmaning till Nordiska rådets delegationer.