221. Jens Stoltenberg (Svar på replik)

Information

Speech type
Response to reply
Speech number
221
Speaker role
NATO
Date

Vi er positive til at europeiske land skaffer seg nye, flere og sterkere militære kapasiteter, enten det er nye panservogner, nye skip, nye fly, nye droner eller høyere beredskap på styrkene sine. Det vi advarer mot, er å etablere nye strukturer som bare vil konkurrere om akkurat de samme militære kapasitetene, spesielt hvis de nye strukturene kan bygge opp under en forestilling om at EU kan gå alene. Jeg tror at det er viktigere enn noen gang at Europa og Nord-Amerika jobber sammen, også med nære partnere som Finland, at vi ikke går hver for oss i en verden der vi er mer utfordret enn på veldig mange år. Da er kravet til at vi står sammen større enn på lenge.

Jeg tror også vi skal forstå at EU ikke kan forsvare Europa. Som det ble sagt her, kommer 80 pst. av NATOs forsvarsinnsats fra ikke-EU-medlemsland. Det handler om ressurser og penger. Det handler også om geografi. Norge og Island i nord, Tyrkia i sør og USA, Canada og Storbritannia i vest – alle de landene er helt avgjørende for europeisk sikkerhet. Det viktigste av alt er at ethvert forsøk på å svekke båndet mellom Europa og Nord-Amerika vil ikke bare svekke NATO, det vil også splitte Europa, for det er mange europeiske land som ikke vil være med på en sånn politikk. Alt i alt bør vi – Nord-Amerika og Europa – på tross av våre forskjeller stå sammen i NATO eller som nære partnere til NATO, som Finland og Sverige. Budskapet er: Stå sammen, det er best.