314. Maria Stockhaus (Inlägg)

Information

Speech type
Presentation
Speech number
314
Speaker role
Den konservativa gruppen
Date

Herr president! Som har sagts tidigare kommer förslaget ursprungligen från Konservativa gruppen. Jag är positiv till utskottets positiva hantering av förslaget.

Hedersförtryck är något som begränsar många människors liv i våra nordiska länder. Det tar sig många uttryck. För många unga kan det innebära att de tvingas lämna våra länder och skickas tillbaka och hålls kvar mot sin vilja utomlands för att utbildas på religiösa skolor, könsstympas eller giftas bort. De är medborgare i våra nordiska länder, och de behöver vår hjälp för att komma hem igen. I dagsläget är många av dem helt beroende av olika typer av frivilligorganisationer som med sina lokala kontakter försöker hjälpa dessa barn och ungdomar hem igen. För att lyckas hjälpa hem barn och unga som har blivit bortförda mot sin vilja krävs lokala kontakter, god lokalkännedom och ett enträget arbete för att lösa situationen för dessa unga.

De nordiska länderna skulle genom ett bättre samarbete mellan våra utlandsbeskickningar i större utsträckning kunna hjälpa dem som har förts ut och gifts bort eller som har förts ut mot sin vilja och hålls kvar utomlands. Vi behöver använda det nordiska samarbetet för att hjälpa människor som är oerhört utsatta och som behöver vår hjälp för att komma tillbaka hem igen.