425. Magnus Ek (Inlägg)

Information

Speech type
Presentation
Speech number
425
Person
Speaker role
Mittengruppen
Date

President, kära nordiska vänner! Vi kan peka, och vi har under sessionen pekat, på många områden där det nordiska samarbetet och integrationen har stärkts. Men just här behandlar vi tyvärr ett område där vi nog får erkänna att den nordiska integrationen har gått bakåt.

För 100 år sedan lyckades vi gemensamt efter ett nordiskt lagsamarbete anta gemensamma lagregler på avtalsrättens område. Men sedan dess har tiden gått, och våra samhällen och verkligheten har utvecklats med tiden. Den gemensamma lagstiftningen är inte lika ändamålsenlig som den en gång var. Det här är ett tydligt exempel på någonting som händer oss allt oftare, nämligen att nordisk integration inte bara kan undergrävas genom att vi fattar beslut som tar oss längre ifrån varandra utan också genom att vi underlåter att fatta beslut som för oss närmare varandra. Man kan skada integrationen också genom att sitta på händerna. Det här ska vi nog ta med oss i framtiden också när det gäller andra frågor.

Presidiet har, precis som Jouni Ovaska sa, valt att bredda förslagen jämfört med ursprungsförslaget utifrån Lorange Backer-rapporten. Man tar fasta på det som rapporten säger om nordiskt lagsamarbete i allmänhet snarare än om avtalsrätten specifikt. Det här tror vi i Mittengruppen är i grunden klokt. Vi delar bedömningen att vi kanske inte nödvändigtvis har kapacitet för det här i dagens personalorganisationer, och vi sätter oss därför inte emot presidiets förslag. Men med det sagt betyder inte detta att avtalsrätten inte är det som kan bli föremål för ett gemensamt lagsamarbete.

Vår förhoppning är dock att oavsett vad vi väljer att fokusera på kommer slutresultatet att leda till en starkare integration, mer nordisk nytta och färre gränshinder.