The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Norwegian Bokmål instead.

Medlemsforslag om oprettelsen av et ministerråd for infrastruktur med ansvar for transport og digitalisering