The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Norwegian Bokmål instead.

Ytringsfrihet – rom for alt og alle?

29.09.22 | Event
Nordisk konferanse om ytringsfrihet og ytringsklima
Photographer
norden.org
Hvordan oppleves dagens ytringsklima for ulike mennesker? Hvem deltar, og hvilke muligheter og begrensninger finnes for unge stemmer. Hvor går egentlig grensene for ytringsfrihet i internettets tidsalder? Hvordan forholder vi oss til de ekstreme ytringene? Er det mulig for skolen å sørge for et fritt ytringsrom, samtidig som enhver elevs behov for trygghet og inkludering blir ivaretatt? Og er svarene på disse spørsmålene ulike i de nordiske landene?

Disse spørsmålene ønsker HL-senteret og Raftostiftelsen å ta opp når de inviterer til nordisk konferanse om ytringsfrihet og ytringsrom i Norden.

Arrangementet finansieres av Nordisk ministerråd, og er en del av programmet under Norges formannskap i ministerrådet 2022.

Information

Dates
29 - 30.09.2022
Time
09:00 AM - 04:00 PM
Location

HL-senteret
Villa Grande
Huk Aveny 56
0277 Oslo
Norway