The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish instead.

Medlemsforslag om å avvise alle forslag som begrenser export av energi