The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish instead.

Val av ordförande och vice-ordförande til Nordiska rådets presidium, utskott och kontrolkommitté 2023

02.11.22 | Case

Information

Case number
Dokument 19/2022
Committee

Documentation

    Document
    Val av ordförande och vice-ordförande til Nordiska rådets presidium, utskott och kontrolkommitté 2023
    Val av ordförande och vice-ordförande til Nordiska rådets presidium, utskott och kontrollkommitte (Dokument 19_2022).pdf
    PDF document, 61.82 KB