298. Kjerstin Wøyen Funderud (Indlæg)

Information

Speech type
Presentation
Speech number
298
Speaker role
Midtergruppen
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

Jeg vil innledningsvis takke Nordisk grønt venstre for å ta opp viktige spørsmål i medlemsforslaget om en menneskerettighetsbasert narkotikapolitikk i Norden.

Stigmatisering av narkomane har stått sentralt i debatten om rusavhengighet, og dessverre viser det seg at negative holdninger til personer med rusproblemer er en barriere for å yte gode tjenester, for sosial inkludering og for å redusere sosiale forskjeller i helse.

Debatten om narkotikapolitikk har vært ansett som vanskelig i de nordiske landene – også innad i Midtengruppen. Det er flere personer som har hatt replikk allerede, og det er tydelig at dette også er spørsmål som vi ikke er enige om i Midtengruppen. Men vi er selvsagt enige om at mennesker med rusproblemer har rett til et verdig liv og skal møtes med respekt, uavhengig av hvilke rusmidler de bruker. Her må vi sammen gjøre en jobb i de nordiske landene.

Forslaget har altså svært gode intensjoner, som vi i Midtengruppen slutter opp om. Flertallet ønsker likevel ikke at det skal jobbes videre med dette konkrete forslaget. Bakgrunnen for at flertallet i Midtengruppens medlemmer ikke ønsker å følge opp dette medlemsforslaget, er en oppfatning av – som det også har vært diskutert her – at forslaget representerer en delvis åpning for legalisering av narkotika. I dette spørsmålet er det ulike oppfatninger i Midtengruppen, men et stort flertall er negativ til spørsmålet om en generell avkriminalisering og legalisering av narkotika.

Det er viktig at de som lider av avhengighet, og som er syke, skal få hjelp – og hjelpen må komme raskt. Det må ikke være sånn at de ikke tør å ringe legen av redsel for å få straff. Jeg mener derfor at personer med omfattende og alvorlig rusproblematikk og avhengighet ikke skal straffes for bruk av narkotika, men at det kan skje uten en generell avkriminalisering for alle. Blant annet er det viktig at vi sender ut et preventivt signal til unge som ønsker å eksperimentere med rus, og ikke skaper et inntrykk av at bruk av narkotika ikke får konsekvenser.