331. Anders Eriksson (Hovedindlæg)

Information

Speech type
Main speech
Speech number
331
Speaker role
UVU
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

Tack, herr president! Vi hade en synnerligen omfattande behandling av det här ärendet. Vi har hållit på i fyra år i utskottet. Vi fick snurr på det här på sommarmötet, så äntligen har vi ett betänkande.

Det är ju så att sjöfarten har goda möjligheter till att växa snabbt eftersom det i princip inte behövs ny infrastruktur – vattnet ligger ju som bekant där, till skillnad från motorvägar och järnvägar. Norden har goda förutsättningar att utveckla fossilfria godstransportlösningar som samverkar med varandra och tillsammans stärker hela regionens konkurrenskraft. Norden är sedan gammalt en stor global aktör inom sjöfarten, cirka 20 procent av sjöfarten ägs av nordiska rederier.

Vi vill göra allvar av våra ambitioner att minska utsläppen i Norden. Transportsektorn, och däribland sjöfarten, är det viktigaste området att satsa på. De nordiska länderna har med andra ord möjligheten att gå i spetsen för att utveckla mer energieffektiv sjöfart med mindre utsläpp. Att ställa särskilda miljökrav i nordiska hamnar kan kanske avskräcka vissa rederier från anlöp, och vi säger i betänkandet att vi är medvetna om att sjönäringen har det tufft efter pandemin och har haft svårt att få ekonomisk bärkraft, och att vill vi få till stånd en grön omställning för att få en hållbar ekonomisk sjöfart måste länderna bidra till att understöda den omställningen.

Men samtidigt är det ju så att det ju också kan vara en konkurrensfördel för transportörerna om man önskar möta en mer miljömedveten marknad. Det är därför viktigt att utveckla ett gemensamt miljöindex som bygger på korrekta, mätbara variabler och som uppfattas som transparent och rättvist i sig, och med miljökrav som alla med rätt vilja har möjlighet att leva upp till. Ett sådant nordiskt miljöindex kunde bli en förebild och ligga till grund för motsvarande miljöindex på internationell nivå.

Jag vill avslutningsvis – fast jag ser att klockan tickar iväg – säga att vi vill öppna för en dialog mellan de nordiska länderna samt alla östersjöstater om en gemensam standard för elektrifiering av hamnarna i regionen, samt om en skyldighet för fartygen att använda landström och ge tillgång till laddström samt utveckla infrastruktur för utsläppsfria energibärare, och vi vill också jobba för att Norden ska ha en gemensam vilja om att minska utsläpp i hamnar och till sjöss.

Absolut till sist, herr talman: Jag jobbar för att utveckla ett gemensamt miljöindex för sjöfart, som jag redan nämnde. – Tack.