5.1.
Report by the ministers for foreign affairs (oral)

90
Bjarni Benediktsson
Main speech

Herra forseti, kæru vinir. Mig langar að byrja á því að þakka landsdeild Noregs í Norðurlandaráði fyrir sérstaklega góðar móttökur hér í Ósló.

91
Simon Holmström
Reply

Herr president! Kära utrikesminister! Det är med stor övertygelse som Norden står bakom Ukraina i dess strävan för frihet och fred.

93
Anna Falkenberg
Reply

Tak til udenrigsministeren. Vi lever i en usikker verden. Der er krig i Europa, og vi i Norden er nabo til Rusland, som har igangsat en ulovlig invasion af Ukraine.

96
Bjarni Benediktsson
Response to reply

Á vettvangi Atlantshafsbandalagsins hefur í gegnum tíðina verið rætt um mikilvægi þess að við reynum að halda okkar efnahagslögsögu utan átaka.

97
Elina Valtonen
Main speech

Bästa president, parlamentariker, kollegor! Bästa åhörare! De nordiska länderna har ett starkt gemensamt engagemang för säkerhet.

98
Rebecka Le Moine
Reply

Herr president! Ekocid betyder miljömord. Det är att ge sig på miljön som ett attackmål, och det är precis vad Ryssland ägnar sig åt i sin attack på Ukrainas natur och miljö.

100
Eva Biaudet
Reply

Ärade president! Jag vill börja med att tacka Norge för dess långa arbete för fred och fredsmedling i världen.

103
Elina Valtonen
Response to reply

Herr president! Tack, ledamoten, för frågan! Finland värderar utvecklingssamarbete högt, men vi måste se på att Finlands offentliga finanser har varit i underskott i 15 år.

104
Tobias Billström
Main speech

Herr president! Ärade parlamentariker! Låt mig i tillägg till den redogörelse som min isländska kollega lämnat bidra med några ytterligare reflektioner.

105
Kathy Lie
Reply

Israels bombardering av Gaza fortsetter på fjerde uken. FN rapporterer at halvparten av boligene nå er ødelagt, og at ingen steder er trygge. I går bombet Israel flyktningleiren Jabalia.

107
Veronika Honkasalo
Reply

Bästa president, bästa minister! Vi diskuterade situationen i Gaza livligt i går med de nordiska premiärministrarna.

108
Tobias Billström
Response to reply

Herr president! Jag förstod översättningen som att vi "röstade tomt". Men det gjorde vi inte, utan vi avstod. Det är väldigt viktigt att betona detta.

112
May Britt Lagesen
Presentation

Krigen i Ukraina, krigen på Gaza og Hamas sitt terrorangrep på Israel - dette er en nåsituasjon som jeg tror alle i dette rommet er alvorlig preget av.

113
Jouni Ovaska
Presentation

Herra presidentti! Ulko- ja turvallisuuspolitiikasta on tullut entistä keskeisempi osa myös pohjoismaista yhteistyötä.

116
Juho Eerola
Presentation

Arvoisa puheenjohtaja! Venäjän hyökkäys Ukrainaan on koskettanut meitä kaikkia hyvin monin eri tavoin.

117
Birgitte Konow
Presentation

I sommer hadde UNR en sommerleir der vi bl.a. fokuserte på demokratibygging i Norden og i Ukraina. Sammen med nordiske ungdomspartipolitikere inviterte vi også ukrainske ungdomspartiledere.

119
Doris J. Jensen
Presentation

Tak. Grønland er et land, som arealmæssigt kan sammenlignes med Europa, men der bor kun 57.000 mennesker. Landet er koblet op med to søkabler.