325. Lene Westgaard-Halle (Huvudinlägg)

Information

Speech type
Main speech
Speech number
325
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

Hyvát kollegat!

Kriminalitet, både nasjonalt og internasjonalt, har mye felles med andre former for kriminalitet. Og som annen kriminalitet har miljøkriminalitet negative konsekvenser for samfunnet. Bekjempelse av miljøkriminalitet kan foregå på to måter. Den ene er forebyggende tiltak, og den andre er strafferettslig oppfølging.

Klimaforandringer og tap av biodiversitet gjør internasjonal rettsforfølgelse av miljøforbrytelser mer aktuelt enn noen gang tidligere. I rapporten The Environmental Crisis, som er utgitt av FN og Interpol, framgår det at miljørelaterte forbrytelser er skremmende god business for verdens kriminelle. Det anslås at verdien av miljøkriminaliteten er på over én billion kroner – ikke én million, ikke én milliard, men én billion. For dem som ikke husker hva en billion er, så er det tusen milliarder – google it! Men FN vurderer samtidig at miljøkriminaliteten faktisk vokser på grunn av den enorme profitten.

Dessverre forblir veldig mange gjerningsmenn ustraffet, for denne typen kriminalitet er underrapportert og underforfulgt.

EU, som nå styrker sin miljølovgivning i takt med at den grønne avtalen implementeres, har allerede store utfordringer med å håndheve eksisterende lovverk på området. Nordens lange ry som forsvarer av rettsstaten og antikorrupsjonsbekjempelse er en viktig grunn til at Norden bør bidra enda sterkere for å bekjempe miljøkriminalitet.

For å øke kunnskap og bevissthet om dette og styrke bekjempelsen av internasjonal miljøkriminalitet både i Norden og globalt, foreslår utvalget for et holdbart Norden å anbefale de nordiske regjeringer å fasilitere og koordinere det nordiske samarbeidet på kriminalitetsbekjempende tiltak knyttet til internasjonal miljøkriminalitet.