Content

30.10.18 | News

De nordiska möjligheternas tid är nu

Nordiska ministerrådets arbete har moderniserats och effektiverats avsevärt under de senaste fem åren. De reformer som har genomförts har gjort att samarbetet idag berör områden som är politiskt relevantare i de nordiska länderna än tidigare, och därmed är till större nytta både för reg...

17.09.18 | News

The Nordic gender effect goes international

Together the five Nordic countries make up one of the world’s most gender-equal regions. But how did they get there? The most important political reforms and experiences are now summarised in five briefs. The series of briefs is part of an effort to ‘export’ Nordic gender equality, and ...

14.12.18 | Information

About the Nordic Gender Effect at Work

Achieving gender equality and providing decent work for all are two of the most pressing global challenges. To surmount them, we need to work together and share knowledge and information – at the local, regional and global level.