Fakta ark, Konference: Afkobling i Norden – Fact-sheet, Conference: Decoupling in the Nordics

Information

Publish date
Abstract
Dansk: Grøn vækst udgør kernen i mange bæredygtige udviklingsstrategier i de Nordiske lande, i Europa, og resten af verden. Det er en central antagelse at økonomisk vækst kan fortsætte samtidig med at vores ressourceforbrug, miljøpåvirkning- og belastning reduceres. Med andre ord, at vores ressourceforbrug og miljøpåvirkning kan afkobles absolut, og vi derfor kan bremse klimaforandringerne og tabet af biodiversitet uden væksten påvirkes. En konference om emnet blev afholdt den 23. marts 2023 af Norion Consult. Dette er et kort overblik over temaet og dets udfordringer, konferencens indhold og anbefalinger til fremtiden.English: Green growth forms the core of sustainable development strategies. The central assumption is that economic growth can continue while reducing resource use, environmental pressures, and impacts. Resource use and environmental pressures can be absolutely decoupled from growth, and we can halt climate change and biodiversity loss without adversely affecting economic growth. A conference on the subject, was held on March 23rd, 2023, by Norion Consult. This is a brief overview of the theme and its challenges, the content of the conference and recommendations for the future.
Publication number
2023:447