Nordisk styregruppe for harmonisering af byggeregler

Den nordiske styregruppe for harmonisering af byggeregler vil arbejde for et fælles marked for byggeri i Norden og fremme integrerede grønne vækstbetingelser for byggebranchen. Et styrket nordisk samarbejde om et mere integreret og bæredygtigt byggeri vil komme borgere og virksomheder til gode og understøtte vores vision om Norden som verdens mest integrerede og bæredygtige region.

Information

Contact