Erklæring fra de nordiske og baltiske digitaliseringsministre om id-matching på tværs af grænserne i regionen

22.09.23 | Deklaration
De nordiske og baltiske lande er nogle af de mest digitalt avancerede samfund i verden. Vi, de nordiske og baltiske digitaliseringsministre, har forpligtet os til at sikre, at vores region opretholder sin førerposition inden for offentlig digitalisering, og at regionen er verdens mest digitalt integrerede i 2030. Vores mål er, at alle i regionen skal have fordel af digitalisering, uanset alder, økonomi, uddannelse eller digitale færdigheder.

Information

Vedtaget
22.09.2023
Sted
Reykjavik, Iceland

Fællesnævnere for landende i regionen er en bred udbredelse og brug af elektronisk legitimation (eID) kombineret med pålidelige folkeregistre og stærke procedurer for id-styring. Disse egenskaber har ført til modne digitale infrastrukturer. Det gør det muligt at give borgerne sømløs og sikker adgang til tusindvis af offentlige og private onlinetjenester. 

For at integrere regionen yderligere samarbejder de nationale myndigheder med ansvar for eID om at gøre borgerne i regionen i stand til at bruge deres nationale eID til at få adgang til digitale tjenester på tværs af landegrænserne i regionen.

Vi, de nordiske og baltiske digitaliseringsministre, vil udnytte vores landes modenhed og styrke og bygge videre på de eksisterende rammer for at sikre, at det nordisk-baltiske samarbejde om eID kan fungere som en fælles platform for at opnå id-matching på tværs af landegrænser i regionen.

For at opnå dette vil vi, de nordiske og baltiske digitaliseringsministre:

  • vedkende os, at kvaliteten og ligheden i vores landes digitale infrastrukturer, eID-løsninger og folkeregistre udgør en fælles styrke, som kan fremme den digitale mobilitet på tværs af landegrænserne i vores region.
  • anerkende nødvendigheden af løsninger til id-matching, og at disse skal gøres tilgængelige for digitale tjenester, så de kan acceptere legitimering med et eID fra et andet land i regionen.
  • fremhæve, at løsninger til id-matching skal udformes og indføres i hvert enkelt land med støtte fra de aftalte standarder og det nordisk-baltisk samarbejde, som er baseret på de eksisterende rammer i regionen og i EU.
  • give det nordisk-baltisk samarbejde om eID og digitalisering mandat til at fungere som det primære samarbejdsforum for arbejdet om grænseoverskridende id-matching i vores region og udvikle en køreplan, som definerer de multilaterale tiltag, der skal iværksættes, og de parter, der skal involveres.
  • opmuntre de kompetente myndigheder i vores lande, blandt andet folkeregistre og udbydere af digitale tjenester, til at sætte indsatser for grænseoverskridende id-matching på deres dagsordener og inkludere dem i deres politikker.
  • forpligte os til at arbejde os hen imod en multilateral aftale mellem vores lande, som øger sikkerheden, smidigheden og nøjagtigheden af grænseoverskridende id-matching for alle fysiske personer i vores region og samtidig er i overensstemmelse med eksisterende og kommende EU-regler.