Erklæring fra de nordiske og baltiske digitaliseringsministrene om identitetsmatching på tvers av landegrensene i regionen

22.09.23 | Deklarasjon
De nordiske og baltiske landene er blant verdens mest digitalt avanserte samfunn. Vi, de nordiske og baltiske ministrene for digitalisering, har forpliktet oss til å sørge for at regionen vår opprettholder sin ledende posisjon innenfor offentlig digitalisering, og at regionen skal være den mest digitalt integrerte i verden innen 2030. Det er vårt mål at alle i regionen skal ha fordel av digitaliseringen, uavhengig av alder, økonomi, utdanning eller digitalt ferdighetsnivå.

Informasjon

Vedtatt
22.09.2023
Sted
Reykjavik, Iceland

Alle landene i regionen har høy forekomst og bruk av elektronisk identitet (eID), og samtidig pålitelige folkeregistre og sterke prosedyrer for identitetsstyring. Det har ført til godt utviklede digitale infrastrukturer. Det gjør det mulig for regionens innbyggere å få sømløs og sikker tilgang til tusenvis av offentlige og private nettbaserte tjenester. 

For å integrere regionen ytterligere samarbeider de nasjonale myndighetene med ansvar for eID om å gjøre det mulig for regionens innbyggere å bruke sin nasjonale eID for å få tilgang til digitale tjenester på tvers av landegrensene i regionen.

Vi, ministrene for digitalisering i de nordiske og baltiske landene, vil bruke modenheten og styrkene i våre land og bygge videre på eksisterende rammeverk for å sørge for at det nordisk-baltiske samarbeidet på området eID skal fungere som en felles plattform slik at vi oppnår identitetsmatching på tvers av landegrensene i regionen.

For å gjøre dette mulig vil vi, de nordiske og baltiske ministrene for digitalisering:

  • Anerkjenne at kvaliteten og likhetene i de digitale infrastrukturene, eID-løsningene og folkeregistrene i landene våre utgjør en felles styrke som kan forbedre den digitale mobiliteten på tvers av landegrensene i regionen.
  • Se behovet for løsninger for identitetsmatching og at de gjøres tilgjengelige for digitale tjenester, slik at disse kan godta autentisering med en eID fra et annet land i regionen.
  • Fremheve at løsninger for identitetsmatching må utformes og innføres nasjonalt i hvert enkelt land, støttet av avtalte standarder og nordisk-baltisk samarbeid basert på eksisterende rammeverk i regionen og i EU.
  • Iverksette nordisk-baltisk samarbeid innenfor eID og digitalisering som den viktigste arenaen for samarbeid om identitetsmatching på tvers av landegrensene i regionen vår, og utarbeide et veikart som beskriver de multilaterale tiltakene som må iverksettes, og hvilke parter som må være involvert.
  • Oppfordre kompetente myndigheter i landene våre, slik som folkeregistre og digitale tjenesteleverandører, til å inkludere tiltak for identitetsmatching på tvers av landegrensene i politiske løsninger og dagsorden.
  • Forplikte oss til å arbeide for en multilateral avtale mellom landene våre, som vil styrke identitetsmatchingen for fysiske personer på tvers av landegrensene i regionen ved å gjøre den mer nøyaktig, smidig og sikker, samtidig som den skjer i samsvar med eksisterende og kommende EU-regler.