Arvosanat Islannin oppilaitoksissa

Studiebøger i en bunke på gulvet
Photographer
Johannes Jansson/norden.org
Tässä osiossa on tietoa arvosanoista Islannin oppilaitoksissa.

Arvosanat Islannissa

Peruskoulut

Peruskoulun opetussuunnitelman mukaan oppilaiden osaamisen ja edistymisen arviointi on kiinteä osa koulunkäyntiä. Arvioinnin päätavoitteena on selvittää oppilaan tilanne ja arvosanan avulla opastaa oppilasta opintojen etenemisessä ja tavoitteiden saavuttamisessa. Peruskoulun opetussuunnitelmassa on määritelty arviointikriteerit oppiaineille, aihealueille ja keskeisille taidoille. Arviointikriteereillä kuvataan, miten hyvin oppilas on omaksunut määritellyt taidot. Kymmenennen luokan päättötodistus otetaan huomioon haettaessa toisen asteen oppilaitoksiin ja pyrittäessä tietylle opintolinjalle.

Arviointiasteikolla taitoja kuvataan arvosanoilla A, B+, B, C+, C ja D. 

Lisätietoja arviointikriteereistä, arvioinnista ja arviointiasteikosta on Islannin opetushallituksen verkkosivuilla (islanniksi). 

Toisen asteen oppilaitokset

Yleisissä toisen asteen oppilaitoksissa seurataan toisen asteen oppilaitosten opetussuunnitelmaa. Opetussuunnitelma sisältää tietoa opintolinjojen ja oppiaineiden tavoitteista ja rakenteista. Lisäksi siinä käydään läpi niin oppilaita kuin kouluja koskevia oikeuksia ja velvollisuuksia. Kaikki toisen asteen oppilaitokset julkaisevat omat opinto-ohjelmansa. Opinto-ohjelmassa kerrotaan tarkemmin kunkin koulun toiminnasta, kurssitarjonnasta, koulun säännöistä ja oppilaille tarjottavista palveluista. Opinto-ohjelmat julkaistaan oppilaitosten verkkosivuilla. Oppilaitosten välillä on eroja siinä, miten arviointeja tehdään ja arvosanoja annetaan. 

Korkea-asteen oppilaitokset

Useimmissa Islannin korkea-asteen oppilaitoksissa arvosanat annetaan asteikolla 0– 10 joko kokonaisina numeroina tai puolen numeron tarkkuudella. Keskiarvoksi lasketaan kaikkien arvosanojen painotettu keskiarvo loppukokeessa ja se määritellään kahden desimaalin tarkkuudella. Lisätietoa arvosteluasteikoista, arvioinneista ja arvosanoista saat kunkin korkea-asteen oppilaitoksen opetussuunnitelmasta. 

Arvosanat Pohjoismaissa

Lisätietoa

Lisätietoa saat kunkin oppilaitoksen omilta verkkosivuilta sekä Islannin opetushallituksen verkkosivuilta. 

Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.