Arvosteluasteikot Ruotsissa

Flere rækker med borde
Photographer
Akshay Chauhan / Unsplash
Tältä sivulta saat tietoa Ruotsin oppilaitoksissa annettavista arvosanoista ja siitä, miten voit muuntaa toisessa Pohjoismaassa suoritetut arvosanat ruotsalaisiksi.

Opettaja arvioi oppilaan osaamista arvosanan kriteereihin nähden lukukauden päättyessä sekä oppilaan suoritettua oppiaineen koko oppimäärän.

Peruskoulun ja toisen asteen oppilaitosten arvosanat Ruotsissa

Ruotsin peruskouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa on käytössä kuusiportainen arvosana-asteikko A–F. Arvosanat A–E ovat hyväksyttyjä, ja F on hylätty.

Toisen asteen erityisoppilaitoksissa oppilaat voivat saada vain hyväksyttyjä arvosanoja A–E.

Kukin arvosana vastaa tiettyä lukuarvoa. Arvosana E vastaa lukuarvoa 10, ja jokainen sitä parempi arvosana on aina 2,5 numeroa suurempi kuin edeltävä arvosana. Parhaan arvosanan (A) lukuarvo on siten 20. Hylätystä suorituksesta saa arvosanan F, joka vastaa lukuarvoa 0.

  • A – 20
  • B – 17,5
  • C – 15
  • D – 12,5
  • E – 10
  • F – 0

Peruskoulun oppilaat saavat arvosanat ensimmäistä kertaa kuudennen luokan syyslukukauden päättyessä ja sen jälkeen aina kunkin lukukauden päättyessä. Yhdeksännen vuosiluokan oppilaat saavat kevätlukukauden päättyessä peruskoulun päättöarvosanat. Toisen asteen oppilaitoksiin haetaan peruskoulun päättötodistuksella.

Toisen asteen oppilaitoksissa opiskelijat saavat arvosanan kustakin suorittamastaan kurssista sekä 100 opintopisteen laajuisesta projektityöstä (gymnasiearbete). Kun opiskelija on suorittanut tutkinnon hyväksytysti, hänelle annetaan tutkintotodistus (examensbevis). Muussa tapauksessa hänelle annetaan todistus opinnoista (studiebevis).

Katso lisätietoja arvosana-asteikosta Ruotsin kouluviraston verkkosivuilta.

Korkea-asteen arvosanat Ruotsissa

Ruotsin yliopistojen ja korkeakoulujen arvosanat vaihtelevat, sillä korkea-asteen oppilaitokset saavat Ruotsissa itse päättää, mitä arvosana-asteikkoa ne käyttävät. Yleisin arvosana-asteikko on kolmiportainen: hylätty (underkänd), hyväksytty (godkänt) ja hyvin hyväksytty (väl godkänd). Muitakin arvosana-asteikkoja on, ja samassa oppilaitoksessakin voi olla käytössä useita eri arvosana-asteikkoja.

EU:ssa on luotu eurooppalainen opintosuoritusten ja arvosanojen siirto- ja kertymisjärjestelmä, johon liittyvä ECTS-arvosanajärjestelmä helpottaa erimaalaisten opiskelijoiden arvosanojen vertailua. Joissakin Ruotsin yliopistoissa ja korkeakouluissa on käytössä ECTS-järjestelmää noudatteleva seitsenportainen arvosana-asteikko.

Ota yhteyttä tulevaan ruotsalaiseen oppilaitokseesi ja selvitä, mikä arvosana-asteikko on käytössä omassa koulutusohjelmassasi.

Ulkomaisten arvosanojen muuntaminen ruotsalaisia arvosanoja vastaaviksi

Katso lisätietoja ulkomaisten tutkintojen arvioinnista Ruotsin yliopisto- ja korkeakouluneuvoston (UHR) verkkosivuilta.

Osoitteesta Antagning.se selviää, miten voit muuntaa toisessa Pohjoismaassa saamasi arvosanat vastaamaan ruotsalaisia arvosanoja.

Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.