Arvosteluasteikot Ruotsissa

Karakterskalaen i det svenske uddannelsessystem
Täältä saat tietoa Ruotsin oppilaitosten arvosteluasteikosta ja siitä, miten voit muuntaa ulkomaiset arvosanasi ruotsalaisia arvosanoja vastaaviksi.

Peruskoulujen ja toisen asteen oppilaitosten arvosanat

Ruotsin peruskouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa on käytössä kuusiportainen arvosteluasteikko. Toisen asteen erityisoppilaitoksissa oppilaat voivat saada vain hyväksyttyjä arvosanoja (A–E).

Peruskoululaisten ja toisen asteen opiskelijoiden opintosuoritukset arvostellaan asteikolla A–F. Arvosanat A–E ovat hyväksyttyjä, ja F on hylätty.

Kukin arvosana vastaa tiettyä lukuarvoa. Arvosana E vastaa lukuarvoa 10, ja jokainen sitä parempi arvosana on aina 2,5 numeroa suurempi kuin edeltävä arvosana. Parhaan arvosanan (A) lukuarvo on siten 20. Hylätystä suorituksesta saa arvosanan F, joka vastaa lukuarvoa 0.

  • A – 20
  • B – 17,5
  • C – 15
  • D – 12,5
  • E – 10
  • F – 0

Katso lisätietoja Ruotsin arvosana-asteikosta osoitteessa gymnasium.se.

Korkea-asteen arvosanat

Opiskelijat saavat suorittamistaan kursseista arvosanan. Yleisimmät Ruotsin yliopistoissa käytössä olevat arvosanat ovat hylätty (underkänd), hyväksytty (godkänt) ja hyvin hyväksytty (väl godkänd). Yliopisto tai korkeakoulu voi kuitenkin halutessaan käyttää myös muita arvosana-asteikkoja.

Ota yhteyttä tulevaan ruotsalaiseen oppilaitokseesi ja selvitä, mikä arvosana-asteikko on käytössä omassa koulutusohjelmassasi.

Ulkomaisten arvosanojen muuntaminen ruotsalaisia arvosanoja vastaaviksi

Katso lisätietoja ulkomaisten tutkintojen arvioinnista Ruotsin yliopisto- ja korkeakouluneuvoston verkkosivuilta.

Osoitteesta Antagning.se selviää, miten voit muuntaa toisessa Pohjoismaassa saamasi arvosanat vastaamaan ruotsalaisia arvosanoja.

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, voit täyttää kysymyslomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.