Karakterer i det islandske uddannelsessystem

Studiebøger i en bunke på gulvet
Fotograf
Johannes Jansson/norden.org
Her kan du sætte dig ind i karaktergivningen i det islandske uddannelsessystem.

Karaktergivning i Island

Grundskoler

Ifølge grundskolernes hovedstudieplan skal vurdering af elevernes kompetencer og fremskridt være en regelmæssig del af skolevirksomheden. Hovedformålet med elevevaluering er at undersøge elevernes standpunkt og anvende resultaterne til at vejlede dem om uddannelsen og hvordan de kan nå dennes mål. I grundskolernes hovedstudieplan fastsættes kompetencemål for de enkelte fag efter niveauer og nøglekompetencer. Kompetencemålene danner basis for en beskrivelse af, i hvor høj grad eleven behersker visse nærmere definerede kompetencer. Vidnesbyrd ved afslutningen af 10. klasse bliver siden hen lagt til grund ved elevernes indskrivning i videregående skoler og deres valg af grene eller spor.

Karaktergivningen beskriver kompetencer på en skala. Den benyttede skala er A, B+, B, C+, C og D.

Man kan læse mere om kompetencebestemmelser, elevevaluering og regler for karaktergivning på Uddannelsesdirektoratets hjemmeside.

Videregående uddannelser

De offentlige videregående skoler arbejder efter hovedstudieordningen for alle videregående uddannelser. Heri findes oplysninger om de forskellige spors og fags formål og struktur. Her findes også forskellige regler, som angår elevernes og skolernes rettigheder og pligter. Alle videregående skoler udsender deres egne skolelektionskataloger. I dem offentliggøres nærmere oplysninger om hver skoles virksomhed, uddannelsestilbud, skoleregler og den service, som tilbydes eleverne. Skolelektionskataloger kan findes på skolernes hjemmesider. Det er forskelligt fra den ene videregående skole til den anden, hvordan evaluering og karaktergivning er tilrettelagt.

Universiteter

De fleste universiteter i Island giver karakterer i hele og halve cifre fra 0 til 10. Hovedkarakteren er et afvejet gennemsnit af alle karakterer til afsluttende eksamen og udregnes med to decimaler. Man kan finde oplysninger om karaktergivning, udregning af enheder og karakterer i universiteternes lektionskatalog.

Karaktergivning i Norden

Nærmere oplysninger

Nærmere oplysninger kan findes på de enkelte uddannelsesinstitutioners hjemmesider og på Uddannelsesdirektoratets hjemmeside.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.