Karakterskalaen i det svenske uddannelsessystem

Karakterskalaen i det svenske uddannelsessystem
Læs om karakterskalaen i Sverige og hvordan du omregner dine udenlandske karakterer til svenske karakterer.

Karakterer på grundskole- og ungdomsuddannelsesniveau

På alle svenske uddannelser fra folkeskolen til ungdomsuddannelserne benyttes en sekstrinsskala. På gymnasiesærskolen uddeler man kun de fem karaktertrin for godkendte resultater (A-E).

Det svenske karaktersystem for unge i folkeskolen og på ungdomsuddannelserne indeholder seks trin, A-F. De fem trin A-E dækker over godkendte resultater og F dækker over et ikke godkendt resultat.

Hver karakter har en værdi. Karakteren E har værdien 10 og værdien for hver karakter over E stiger med 2,5. Den højeste værdi på en karakter er derfor 20. For et ikke godkendt resultat gives karakteren F. F modsvarer karakterværdien 0.

  • A – 20
  • B – 17,5
  • C – 15
  • D – 12,5
  • E – 10
  • F – 0

Du kan læse mere om reglerne for den svenske karakterskala på Gymnasium.se.

Karakterer på universitetsniveau

De studerende får karakterer på de kurser de gennemfører. De karakterer som anvendes oftest på universiteterne i Sverige er underkänd, godkänd og väl godkänd. Hvert universitet eller högskola kan vælge et andet karaktersystem.

Du bør kontakte den uddannelsesinstitution i Sverige, som du vil søge ind på, for at få information om hvilken skala der anvendes på den uddannelse du vil gå på.

Omregning af udenlandske karakterer til svenske

Du finder information om bedømmelse af udenlandsk uddannelse på Universitets- och Högskolarådets webside.

Du kan desuden læse mere om at omregne dine karakterer fra en uddannelse i et andet nordisk land til svenske karakterer på Antagning.se.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.