Karakterskalaen i det svenske uddannelsessystem

Flere rækker med borde
Fotograf
Akshay Chauhan / Unsplash
Her kan du læse om hvilke karakterer du kan få i Sverige og hvordan du kan omregne dine udenlandske karakterer fra din uddannelse i et andet nordisk land til svenske karakterer.

I Sverige sætter lærerne karakterer ud fra, hvad en elev kan i forhold til karakterkriterierne ved afslutningen af et semester (termin) og når et fag afsluttes.

Karakterer på grundskole- og ungdomsuddannelsesniveau i Sverige

På alle svenske uddannelser fra folkeskolen til ungdomsuddannelserne benyttes en karakterskala på seks trin, A-F. De fem trin A-E dækker over godkendte resultater og F dækker over et ikke godkendt resultat.

På den svenske gymnasiesærskole uddeler man kun de fem karaktertrin for godkendte resultater, A-E.

Hver karakter har en værdi. Karakteren E har værdien 10 og værdien for hver karakter over E stiger med 2,5. Den højeste værdi på en karakter er derfor 20. For et ikke godkendt resultat gives karakteren F. F modsvarer karakterværdien 0.

  • A – 20
  • B – 17,5
  • C – 15
  • D – 12,5
  • E – 10
  • F – 0

Elever i grundskolen får karakterer første gang i slutningen af ​​efterårssemesteret (höstterminen) i 6. klasse. Herefter får eleven en ny karakter hvert semester indtil foråret i 9. klasse, hvor den endelige karakter sættes. Eleven søger ind på gymnasiet med den endelige karakter.

I gymnasiet får eleverne karakterer for hvert afsluttet kursusforløb og for et gymnasiearbejde (gymnasiearbete). Gymnasiearbejdet er en opgave på 100 gymnasiepoint. Efter gymnasieuddannelsen modtager elven et eksamensbevis, hvis består sin eksamen, ellers udstedes et studiebevis.

Du kan læse mere om reglerne for den svenske karakterskala på Skolverkets webside.

Karakterer på universitetsniveau i Sverige

Karakterskalaerne for højere videregående uddannelser i Sverige varierer, da universiteter og højskoler (högskolor) i Sverige selv bestemmer, hvilket karaktersystem der skal bruges. Den mest almindelige karakterskala er tretrinsskalaen: godt bestået (väl godkänt), bestået (godkänt) og ikke bestået (underkänt). Men andre skalaer forekommer også, og et uddannelsessted kan vælge at bruge flere forskellige karaktersystemer.

Inden for EU er der udarbejdet et karaktersystem, der kaldes ECTS, European Credit Transfer System, for at det skal være lettere at sammenligne studerendes karakterer fra de forskellige lande. Visse universiteter og högskolor i Sverige har indført en syvtrins karakterskala, der kan sammenlignes med den der anvendes inden for ECTS.

Du bør kontakte den uddannelsesinstitution i Sverige, som du vil søge ind på, for at få information om hvilken skala der anvendes på den uddannelse du vil gå på.

Omregning af udenlandske karakterer til svenske karakterer

Du finder information om bedømmelse af udenlandsk uddannelse på Universitets- och Högskolarådets, UHR, webside.

Du kan læse mere om at omregne dine karakterer fra en uddannelse i et andet nordisk land til svenske karakterer på Antagning.se.

Spørg Info Norden

Hvis du har spørgsmål, eller hvis du er stødt på hindringer i et nordisk land, kan du udfylde vores kontaktformular.

OBS! Hvis du har spørgsmål om behandlingen af en konkret sag eller ansøgning eller andre personlige forhold, skal du kontakte den relevante myndighed.

Info Norden er Nordisk Ministerråds informationstjeneste. Vi giver overblik og genveje til dig som vil flytte, arbejde, studere, søge støtte eller starte virksomhed i Norden.