Betygsskalan i det svenska utbildningssystemet

Karakterskalaen i det svenske uddannelsessystem
Här kan du läsa om betygsskalan i Sverige och hur du räknar om dina utländska betyg till svenska.

Betyg på grundskole- och gymnasienivå

På alla svenska utbildningar, från grundskolan till gymnasiet, används en betygsskala med sex steg. I gymnasiesärskolan har betygsskalan bara de fem godkända stegen A–E.

Det svenska betygssystemet för unga i grundskolan och på gymnasiet består av sex betygssteg, A–F. De fem betygsstegen A–E innebär godkänt resultat och F icke godkänt resultat.

Varje betygssteg har ett värde. Betyget E har värdet 10. Värdet stiger med 2,5 för varje betyg över E. Det högsta värdet på ett betyg är således 20. För icke godkänt resultat ges betyget F, som motsvarar betygsvärdet 0.

  • A – 20
  • B – 17,5
  • C – 15
  • D – 12,5
  • E – 10
  • F – 0

Du kan läsa mer om reglerna för den svenska betygsskalan på Gymnasium.se.

Betyg på universitetsnivå

Studenterna får betyg på de kurser de genomför. De betyg som oftast används på universiteten i Sverige är underkänt, godkänt och väl godkänt. Varje universitet eller högskola kan välja ett annat betygssystem.

Kontakta den utbildningsinstitution i Sverige som du vill söka in på för att få information om vilken skala som används på den utbildning du vill gå på.

Omräkning av utländska betyg till svenska

Du kan räkna om dina betyg från en utländsk utbildning på Universitets- och högskolerådets webbplats.

Du kan dessutom läsa mer om att räkna om dina betyg från en utbildning i ett annat nordiskt land till svenska betyg på Antagning.se.

Fråga Info Norden

Om du har några frågor, fyll i vårt kontaktformulär.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.