Karakterskalaen i det svenske utdanningssystemet

Karakterskalaen i det svenske uddannelsessystem
Les om karakterskalaen i Sverige og hvordan du regner om de utenlandske karakterene dine til svenske karakterer.

Karakterer på grunnskole og videregående skole

I all svensk opplæring fra grunnskolen til videregående skole benyttes en skala med seks trinn. På gymnassærskolen fins bare de fem karaktertrinnene for godkjente resultater (A–E).

Det svenske karaktersystemet for grunnskolen og videregående skole har seks trinn, A–F. De fem trinnene A–E dekker godkjente resultater, og F dekker et ikke godkjent resultat

Hver karakter har en verdi. Karakteren E har verdien 10, og verdien for hver karakter over E stiger med 2,5. Den høyeste verdien på en karakter er derfor 20. For et ikke godkjent resultat gis karakteren F, som tilsvarer karakterverdien 0.

  • A – 20
  • B – 17,5
  • C – 15
  • D – 12,5
  • E – 10
  • F – 0

Du kan lese mer om reglene for den svenske karakterskalaen på Gymnasium.se.

Karakterer på universitetsnivå

Studentene får karakterer på kursene de gjennomfører. Karakterene som brukes oftest på universitetene i Sverige er “underkänd”, “godkänd” og “väl godkänd”. De enkelte universiteter og høyskoler kan velge et annet karaktersystem.

Du bør ta kontakt med den utdanningsinstitusjonen i Sverige som du vil søke på, for å få informasjon om hvilken skala som brukes på utdanningen du vil ta.

Omregning av utenlandske karakterer til svenske

Du finner informasjon om vurdering av utenlandsk utdanning på Universitets- och högskolerådets nettside.

Du kan dessuten lese mer om omregning av karakterer fra en utdanning i et annet nordisk land til svenske karakterer på Antagning.se.

Spør Info Norden

Hvis du har spørsmål, fyll ut vårt spørsmålsskjema.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.