Karakterskalaen i det svenske utdanningssystemet

Flere rækker med borde
Fotograf
Akshay Chauhan / Unsplash
Her kan du lese om hvilke karakterer du kan få i Sverige, og hvordan du kan omregne karakterer fra utdanning i et annet nordisk land til svenske karakterer.

I Sverige setter lærerne karakterer ut fra hva en elev kan i forhold til karakterkriteriene ved avslutningen av et semester (termin) og når et fag avsluttes.

Karakterer i grunnskole og videregående skole i Sverige

På alle svenske utdanninger fra grunnskolen til videregående benyttes en karakterskala med seks trinn, A–F. De fem trinnene A–E er bestått, og F er ikke bestått.

På den svenske gymnassærskolen gis bare de fem karakterene for bestått resultat (A–E).

Hver karakter har en verdi. Karakteren E har verdien 10, og verdien for hver karakter over E stiger med 2,5. Den høyeste verdien på en karakter er derfor 20. For et ikke godkjent resultat gis karakteren F, som tilsvarer karakterverdien 0.

  • A – 20
  • B – 17,5
  • C – 15
  • D – 12,5
  • E – 10
  • F – 0

Elever i grunnskolen får karakterer første gang i slutten av ​​høstsemesteret (höstterminen) i 6. klasse. Deretter får eleven en ny karakter hvert semester fram til våren i 9. klasse, da den endelige karakteren settes. Eleven søker på videregående skole med den endelige karakteren.

På videregående får elevene karakterer for hvert avsluttet kursforløp og for et “gymnasiearbete”. Dette er en oppgave på 100 gymnaspoeng. Etter utdanningen mottar eleven et eksamensbevis hvis eksamen er bestått, ellers utstedes et studiebevis.

Du kan lese mer om reglene for den svenske karakterskalaen på Skolverkets nettside.

Karakterer på universitetsnivå i Sverige

Karakterskalaene for høyere utdanninger i Sverige varierer, ettersom universiteter og høyskoler (högskolor) i Sverige selv bestemmer hvilket karaktersystem som skal brukes. Den vanligste karakterskalaen er tretrinnsskalaen: godt bestått (väl godkänt), bestått (godkänt) og ikke bestått (underkänt). Men andre skalaer forekommer også, og et utdanningssted kan velge å bruke flere forskjellige karaktersystemer.

Innenfor EU er det utarbeidet et karaktersystem som kalles ECTS, European Credit Transfer System, for å gjøre det lettere å sammenligne karakterene til studenter fra forskjellige land. Noen universiteter og høyskoler i Sverige har innført en karakterskala med sju trinn, som kan sammenlignes med den som brukes i ECTS.

Du bør ta kontakt med den utdanningsinstitusjonen i Sverige som du vil søke på, for å få informasjon om hvilken skala som brukes på utdanningen du vil ta.

Omregning av utenlandske karakterer til svenske karakterer

Du finner informasjon om vurdering av utenlandsk utdanning på Universitets- och högskolerådets (UHR) nettside.

Du kan lese mer om omregning av karakterer fra en utdanning i et annet nordisk land til svenske karakterer på Antagning.se.

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.